ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានអ្នកជាសះស្បើយពីកូវីដ-១៩ម្នាក់ទៀតហើយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត