ប្រជាជនតូក្យូជាងពាក់កណ្ដាលចង់ឲ្យកីឡាអូឡាំពិកពន្យាពេលលើកទី២ ឫលុបចោល