ពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចអភិបាលរងស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ