ឯកឧត្តម មឿន សុខស៊ីថា ប្រគល់ទឹកជែលលាងដៃ ដល់អគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាព ក្រោមចំណុះក្រសួងព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម មឿន សុខស៊ីថា ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន ប្រគល់ទឹកជែលលាងដៃ ដល់អគ្គនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាព ក្រោមចំណុះក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីប្រើប្រាស់ បង្ការការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ដែលពិធីប្រគល់ និងទទួលនេះ ធ្វើនៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅក្រសួងព័ត៌មាន។
រូបថត៖ ផែន រតនៈ