អភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ស្នើអោយប្រជាពលរដ្ឋ បន្តយកចិត្តទុកដាក់ អនុវត្តនូវវិធានការនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងការការពារខ្លួនពីកូវីដ១៩