ឯកឧត្តម ថោង ខុន និងឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ “ការអនុវត្តបទដ្ឋាន គតិយុត្តិដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍(ជំហានទី១) សម្រាប់ដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ និងផែនការអនុវត្តបន្ត”

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០​ —

ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ និងឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាល នៃគណៈអភិបាល រាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ “ការអនុវត្តបទដ្ឋាន គតិយុត្តិ ដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធាន សុវត្ថិភាពទេសចរណ៍(ជំហានទី១) សម្រាប់ដំណាក់កាលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩(Covid-19) និងផែនការ​អនុវត្តបន្ត” នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន