បទ ៖ ឱ! ភ្នំពេញអើយ

បទ ៖ ឱ! ភ្នំពេញអើយ
ច្រៀងដោយ ៖ កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជ័យ សោភា លោក អុឹម ឈឿន លោក ម៉ម ធឿន
និពន្ធបទភ្លេង ៖ ម៉ម ធឿន
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ
កាត់តវីដេអូ ៖ ធារ៉ា សុធា វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា