យុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយអនាម័យបរិស្ថាននៅក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ