ថ្ងៃនេះមានអ្នកជាសះស្បេីយ​ពីកូវីដម្នាក់ ទៀតហេីយ​ ជាបុរសដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី​