ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ចេញសេចក្តីជូន​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ ករណី​ព្យាបាល​ជា​សះស្បើយ​០១នាក់​ និង​រកឃេីញ​ករណី​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩ថ្មី​០៩នាក់​នៅថ្ងៃទី​២៦ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ​២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​