ឈើប្រណិតជាច្រើន ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកឃើញ និងរឹបអូសក្រោយឈ្មួញយកទៅលាក់ទុកនៅក្នុងទឹកស្រះ ស្រុកបុរីអូរស្វាយសែនជ័យ ខេត្តស្ទឹងត្រែង