បទ ៖ បើកបរត្រូវគោរពច្បាប់

បទ ៖ បើកបរត្រូវគោរពច្បាប់
ច្រៀងដោយ ៖ អ្នកនាង ជា ស្រីលីស
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
កាត់តវីដេអូ ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា