សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ កម្ពុជាកំពុងជំរុញវិស័យកសិកម្ម ខណៈការនាំចេញអង្ករមានការកើនឡើង