សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវដល់ម្ចាស់អគារគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន សុំឱ្យបញ្ចុះថ្លៃឈ្នួលអគារ ដោយការយោគយល់ និងទន់ភ្លន់