សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លើកទឹកចិត្តឱ្យធនាគាររឹបអូសអចលនទ្រព្យកូនបំណុលទាំងឡាយ ដែលធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្រៅប្រទេស