លោកត្រាំ ចោទលោក អូបាម៉ា ថា «ក្បត់ជាតិ» និងសមតែទទួលទោសប្រហារជីវិត