ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម វ៉ាង វិនធាន អញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី មូលនិធិពិសេសសម្រាប់ គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង ឆ្នាំ២០២០