រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទអញ្ជើញចុះបេសកម្មនៅខេត្តកោះកុង