សម្ដេចតេជោអញ្ជើញពិនិត្យវឌ្ឃនភាពនៃការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្ករជាតិភ្នំពេញថ្មី