ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ នៅស្រុកកោះញែកទទួលអំណោយកាកបាទក្រហមកម្ពុជា