ថ្ងៃស្អែកជាខួប៤៣ឆ្នាំ ដែលសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន រួមនិងយុទ្ធមិត្តដ៏ស្ម័គ្រស្មោះ៤រូប ធ្វើដំណើរយកជីវិតធ្វើដើមទុនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការសង្រ្គោះជាតិ