អាជ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញ យកគ្រឿងចក្រជាច្រើនគ្រឿងកាយប្រឡាយអមផ្លូវជាតិលេខ៤ នៅតំបន់មុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហម ដើម្បីរំដោះការជន់លិចដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង