បទ ៖ សម្តេចម៉ែ សម្តេចយាយ ជាព្រះម្លប់គំរូនៃកូនចៅ (លំនាំបទ ៖ នារីលង្វែក)

បទ ៖ សម្តេចម៉ែ សម្តេចយាយ ជាព្រះម្លប់គំរូនៃកូនចៅ
លំនាំបទ ៖ នារីលង្វែក
ច្រៀងដោយ ៖ ថារី+សៀម+សម្ផស្ស+រដ្ឋា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
សម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា