បទ ៖ ថ្វាយព្រះពរជ័យ (លំនាំបទបាសាក់ ៖ ហោមរោង)

បទ ៖ ថ្វាយព្រះពរជ័យ
លំនាំបទបាសាក់ ៖ ហោមរោង
ច្រៀងដោយ ៖ លោក អុល សំអាង និង អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខឿន
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា