អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រិយ៍

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រិយ៍
និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
ច្រៀងដោយ៖ លោក កែប ផេង និង អ្នកនាង ស៊ុន ចាន់ថន
ដឹកនាំការផលិតដោយ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ៖ #នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា