សាខាកាកបាទក្រហមខេត្តស្វារៀង រៀបចំព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្ន សម្ដេចយាយ