បទយកការណ៍ស្តីពី«មន្រ្តីជំនាញកសិកម្ម និងកសិករអង្គការGret បង្ហាញបច្ចេកទេសផលិតជីកំប៉ុស្តគោក- ទឹក និង ថ្នាំពុលធម្មជាតិបង្ការសត្វល្អិតស៊ីបំផ្លាញដំណាំ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង. មុន្នីរ៉ា