ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ អះអាង​ថា​ មាន​តែ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ទេ​ទើប​ធ្វើឲ្យ​ប្រទេស​ជាតិ​ មាន​សុខសន្តិភាព​ និង​មានការ​អភិវឌ្ឍ​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​