បទយកការណ៍ស្តីពី «ការផាកពិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ទៅលើយានយន្តហួសសុភពភាពបច្ចេកទេស»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា