(វីដេអូ)៖ មន្ទីរកសិកម្មខេត្តក្រចេះ បើកសម្ពោធស្ដង់លក់បន្លែធម្មជាតិអ្នកភូមិក្រចេះ