ស្ថានទូតអូស្ដ្រាលី និងអង្គការដៃគូ ប្រគល់សម្ភារបរិក្ខារពេទ្យគិតជាទឹកប្រាក់ ៤ម៉ឺនដុល្លារ សម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដល់មន្ទីរពេទ្យមិត្ដភាពខ្មែរ-សូវៀត