អភិបាលខេត្តកោះកុងអះអាងថា ព្រលានយន្ដហោះថ្មីនៅតំបន់តារាសាគរ ស្ថិតក្នុងស្រុកបុទមសាគរ ដំណើរការសាងសង់សម្រេចបានប្រមាណជាង៥០ភាគរយ