ថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារទស្សនាវដ្តីកម្ពុជា​ KAMBUJA នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ក្រសួងព័ត៌មាន គោរពជូនពរ និងអបអរសាទរ ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងឱកាសទទួលបានសញ្ញាប័ត្រកិត្តិយសពី មហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា «រាជមង្គលនគរ» របស់ប្រទេសថៃ