(វីដេអូ)៖ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ ចុះពិនិត្យដំណើរការសម្ភាសកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ​ ក្នុងស្រុកមេសាង និងស្រុកបាភ្នំ