បទ៖ ចង់ថែតែមិនហ៊ានប៉ះ (លំនាំបទ បាសាក់៖ នគររាជ ជេីងព្រៃ)

បទ៖ ចង់ថែតែមិនហ៊ានប៉ះ
លំនាំបទ បាសាក់៖ នគររាជ ជេីងព្រៃ
ច្រៀងដោយ៖ លោក ឌៀប សិដ្ឋសុធា
សម្រួលបទភ្លេង៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
ដឹកនាំផលិត៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា