ក្រសួងធនធានទឹកអំពាវឱ្យប្រយ័ត្នបាតុភូតផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ដល់ថ្ងៃទី១៦ខែមិថុនា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត