(វីដេអូ)៖ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា-ចិន