រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍ជំរុញនិងផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ និងក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់អាជីវកម្មទេសចរណ៍ធំៗចំនួន៤ (Video inside)

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត