បទយកការណ៍ស្ដីពី រួមគ្នាការពារជំងឺកូវីដ-19 តែកុំភ្លេចជំងឺគ្រុនឈាម

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកស្រីសន សាវិន