រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចផ្អាកដំណើរការភ្លើងស្តុបសន្ធរម៉ុកមួយរយៈ ដើម្បីរុះរើប្តូរទីតាំងបង្គោលភ្លើងស្តុបថ្មី