(វីដេអូ)៖ កម្ពុជា និងទីម័រឡេស្តេ ឯកភាពគ្នាជំរុញ និងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ លើវិស័យទេសចរអោយកាន់តែប្រសើរឡើង