ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជូនព័ត៌មានដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា អំពីការស្នើសុំលិខិតធ្វើដំណើរបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០