(វីដេអូ)៖ អាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះ បើកយុទ្ធការចុះបាញ់ថ្នាំសំលាប់មេរោគកូវីដ១៩ នៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួន