(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តមឧកញ៉ា ទ្រី ភាព ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចតេជោ ផ្ដល់ប័ណ្ណសរសើរដល់អង្គភាព និងបុគ្គលមានស្នាដៃ ដែលខិតខំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង