(វីដេអូ)៖ តំណាងឲ្យក្រសួងព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ប៉ោ ពុទ្ធារិទ្ធ និងលោកជំទាវ នាំយកទេយ្យទាន និងថវិកាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃ ដើម្បីទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិកូវីដ១៩