(វីដេអូ)៖ តំណាងរាស្ត្រខេត្តក្រចេះ រម្លឹកអោយប្រជាពលរដ្ឋបន្តយកចិត្តទុកដាក់ ចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩