បាតុកម្មដ៏ហិង្សាបន្តរីករាលដាលទូទាំងអាមេរិក ជុំវិញករណីបុរសស្បែកខ្មៅត្រូវប៉ូលិសសង្កត់ករហូតដល់ស្លាប់ ព្រោះចោទប្រកាន់បទល្មើសចាយលុយក្លែងក្លាយចំនួន ២០ដុល្លារ