អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បញ្ជាក់ថា ៣០ថ្ងៃមកនេះ មានយានយន្ត ៤៣៥៣០គ្រឿង ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងផាកពិន័យ តាមអនុក្រឹត្យថ្មី