ក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ចេញវិធានការ៨ចំណុចដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាម

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម​ហួត

ភ្នំពេញ៖ក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការចំនួន៨ចំណុចដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងរដូវវស្សានេះខណៈជំងឺនេះអាចបន្តកើនឡើងខ្ពស់នាពេលខាងមុខ។