អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បញ្ចាក់ថា២៨ថ្ងៃនៃការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តន៍ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមានយានយន្តជាង៤ម៉ឺនគ្រឿង ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងផាកពិន័យតាមអនុក្រឹត្យថ្មី